Rouault_Convicts.jpg
Rouault_Miserere.jpg

Rouault_Ruins.jpg
George Rouault

1871-1958
És d’un dels primers artistes fauves, considerat l’artista de temes religiosos cristians més important del segle XX. Rouault, va néixer durant el bombardeig alemany de París en 1871.
Va viure la primera Guerra Mundial com un senyal de què l’individu no podia decidir el seu destí per sí mateix. A Miserére, títol d’una de les seves obres ho reflecteix.
En els seus quadres així com en els gravats, Rouault mostra com pensa: cadascú de nosaltres duem la nostra màscara per dissimular la pròpia vertadera natura. Per Rouault, el que ens salva, si això és possible, és Crist i la Verge Maria, reflectits en moltes de les seves obres.